Brugerbetingelser

Vigtig juridisk information

  • Brugen af oplysninger, der gives på denne hjemmeside, foregår udelukkende på brugerens ansvar.
  • Indholdet er udelukkende til informationsbrug, og må ikke bruges til at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Oplysninger på hjemmesiden opdateres og revideres jævnligt, men vi giver ingen garanti for, at de enkelte informationer er opdaterede og korrekte. Brugeren gøres udtrykkeligt opmærksom på, at webstedet kan indeholde typografiske fejl samt oplysninger, der er forkerte, ufuldstændige eller forældede. Indholdet stilles til rådighed uden garanti for rigtigheden af oplysningerne.
  • Oplysninger på hjemmesiden er på ingen måde en erstatning for kompetent diagnose, rådgivning eller behandling af en autoriseret læge. Har du problemer med helbredet, så snak med din læge.

Materialerne må ikke kopieres og sælges – eller på anden måde gengives til kommercielt brug – uden skriftlig tilladelse fra undertegnede.

Du kan frit printe materialer ud til eget brug, så længe dokumenterne forbliver hele, uredigerede og uden ændringer. Det er dog påkrævet at denne side vedhæftes, såfremt du printer dokumenter ud til andre.

Med venlig hilsen
John Buhl